Przejdź do komentarzy

Ostateczna lista projektów po wstępnej weryfikację wniosków dla konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,
16 sierpnia 2016 r. ostatecznie zakończono wstępną weryfikację wniosków dla konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16. Poniżej znajduje się ostateczna lista projektów po wstępnej weryfikacji.

 

Lista projektów