Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie w sierpniu br. dodatkowego naboru wniosków w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje, Typ I i II, RPO - L2020.

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 maja 2017 roku Zarząd Województwa Lubuskiego (ZWL) podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego, nieprzewidzianego w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok, naboru w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje, Typ I Projekty B+R przedsiębiorstw oraz Typ II Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R, w terminie od 14 sierpnia do 11 września 2017 roku, na kwotę ok. 40 000 000,00 zł.

Ostateczna kwota naboru dla przedmiotowego Poddziałania będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.