Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie w lipcu br. dodatkowego naboru wniosków w ramach Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I, RPO - L2020.

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 maja 2017 roku Zarząd Województwa Lubuskiego (ZWL) podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego, nieplanowanego w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok, konkursu w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, na kwotę ok. 11 mln zł. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 30 czerwca br., z terminem naboru wniosków od 31 lipca do 7 sierpnia br. Przy czym ostateczna kwota naboru w ramach Poddziałania 3.3.1 będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.