Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie trzech konkursów z Poddziałań 3.2.2, 9.2.3 oraz 9.3.1 RPO-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo, informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, podjął decyzję o ogłoszeniu następujących konkursów:

 

  1. Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.;
  2. Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra
  3. Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Nabór wniosków w ramach ogłoszonych konkursów rozpocznie się:

  • Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/16 – 31 sierpnia 2016 r.
  • Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 – 30 sierpnia 2016 r.
  • Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/16 – 26 sierpnia 2016 r.

 

Szczegółowe informacje związane z prowadzonymi naborami wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz dokumentacja konkursowa dostępne są w zakładce "Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków"