Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., RPO - L2020.

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 4 stycznia 2018 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Gorzowa Wlkp., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych –  ZIT Gorzów Wlkp., na kwotę 3 600 000,00 zł. Ogłoszenie niniejszego konkursu nastąpi w II połowie stycznia 2018 roku, z terminem naboru od 26 lutego do 9 marca 2018 roku. Ostateczna kwota naboru dla przedmiotowego Poddziałania będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.