Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków dla Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ IV, RPO - L2020.

Szanowni Państwo!

Z uwagi na powstałe oszczędności, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17, uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru, na kwotę 7 300 000,00 zł, dla Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ IV. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. Ogłoszenie konkursu nastąpi w listopadzie br., z terminem naboru wniosków od 4 do 11 grudnia 2017 r. Ostateczna kwota naboru dla przedmiotowego Poddziałania będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.