Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., Typ I., RPO - L2020

Na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Gorzowa Wlkp., w dniu 10 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., Typ I. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, na kwotę 2 250 000,00 zł. Ogłoszenie konkursu nastąpi w październiku br., z terminem naboru wniosków od 30 listopada do 8 grudnia 2017 r.