Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie dodatkowego naboru w listopadzie br. w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Typ III. Poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi (projekty głównie w zakresie usuwania i unieszkodliwienia azbestu).

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 marca 2017 roku podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 149/1959/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok.

            W zmienionym Harmonogramie został dodany nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Typ III. Poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi (projekty głównie w zakresie usuwania i unieszkodliwienia azbestu), na kwotę 7 mln zł. Zaplanowano, że konkurs zostanie ogłoszony w listopadzie br., natomiast nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 29 grudnia 2017 roku do 28 stycznia 2018 roku.

            Ostateczna kwota naboru w ramach przedmiotowego działania będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc ogłoszenia konkursu.

 

Aktualny harmonogram naboru