Przejdź do komentarzy

Odwołane spotkanie informacyjne w Gorzowie WIelkopolskim dotyczące konkursu w ramach Działania 6.2 RPO-Lubuskie 2020

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 20 kwietnia br. spotkanie informacyjne w Gorzowie Wlkp., dotyczące konkursu w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy RPO - Lubuskie2020 nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń.

Beneficjentów zainteresowanych konkursem zapraszamy na spotkanie w Zielonej Górze, które odbędzie się 21 kwietnia br.

Organizatorem spotkań jest Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.