Przejdź do komentarzy

Informacja dotycząca konkursu nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, złożono 22 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowane dofinasowania: 10 422 688,95 PLN