Przejdź do komentarzy

Od ucznia do majstra

Jak lubuskie kształci młodzież w zawodach, dokąd zmierza szkolnictwo zawodowe, które zawody są deficytowe, jak to wygląda na polskim i niemieckim rynku pracy? Na te pytania można było uzyskać odpowiedź podczas pierwszej międzynarodowej konferencji 25 października w Gorzowie w ramach projektu modernizacji szkolnictwa zawodowego.

Podczas paneli dyskusyjnych można było się dowiedzieć, jakie są dane dotyczące ostatnich trzech lat w lubuskiem. Przedstawiciele kuratorium oświaty przedstawili, że najwyższy spadek uczniów zanotowano w związki z niżem demograficznym właśnie w tzw. szkołach branżowych, przez ostatnie trzy lata straciliśmy 80 oddziałów - podaje kuratorium. Jednak cieszy to, że ponad 60 procent uczniów wybiera szkoły zawodowe, 38 procent licea. Największe zainteresowanie dotyczy techników. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że także młodzi w Polsce w wieku 15-18 lat wybierają najchętniej szkoły zawodowe - 58 procent, zaraz potem technika. Aż 60 procent szkół zawodowych uczy w tzw. systemie dualnym, czyli część praktyczna odbywa się u pracodawców. W Polsce jest 213 szkół kształcących w 248 rodzajach zawodów. Największym problemem, z jakim będą się szkoły, to wg. MEN monitorowanie popytu na dane zawody, bo to się zmienia błyskawicznie i dostosowanie swojej oferty. Obecnie trwają konsultacje dotyczące utworzenia szkół branżowych I i II stopnia. Problemem, z jakim obecnie borykają się Niemcy, jest również starzenie się kadry firm i brak następców. Obecnie za pracą wielu młodych wyjechało z Niemiec wschodnich. Strona niemiecka kształci młodzież w 340 zawodach.

Projekty modernizacji szkolnictwa zawodowego za ponad 170 mln zł, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, zakładają budowę centrów szkolnictwa zawodowego i ustawicznego, doradztwo zawodowe oraz doposażenie 31 szkół oraz praktyki dla 4 tysięcy uczniów. Osobnym dużym projektem w ramach ZIT-u gorzowskiego, jest budowa Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie, to największy projekt edukacyjny inwestycyjny w województwie lubuskim.