Przejdź do komentarzy

Od profilaktyki do sukcesu sportowego

W dniach 17-19 września br. w Zielonej Górze odbywa się XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. W wydarzeniu bierze udział ponad 500 osób, głównie lekarzy. Hasło tegorocznego spotkania brzmi „Od profilaktyki do sukcesu sportowego”. - Jednym z priorytetów zarządu województwa jest realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia. Samorząd województwa lubuskiego najwięcej w Polsce przeznacza na upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży, ale również na poprawę infrastruktury sportowej - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas otwarcia zjazdu 17 września br.

Zdrowie to zdrowy styl życia

Marszałek podkreślała, że jednym z priorytetów zarządu województwa jest realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia. - Zależy nam na upowszechnianiu mody na zdrowy styl życia. To bardzo ważny priorytet naszej polityki regionalnej. Co roku organizujemy Lubuski Piknik Zdrowia, gdzie nasze podległe szpitale prezentują swoją ofertę. Do dyspozycji są również obiekty Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Pokazujemy, jak samemu zadbać o swoje zdrowie.  Mamy Lubuską Strategię Ochrony Zdrowia. Zdrowie wybraliśmy jako jedną z naszych inteligentnych specjalizacji. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. Witam w najbardziej otwartym i tolerancyjnym regionie – dodała marszałek.   

Nowy rok akademicki, nowe wyzwanie  

Gości i uczestników zjazdu powitał JM  Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Rektor przedstawił krótką historię powstania uniwersytetu oraz osiągnięcia uczelni. Wszystko zaczęło się w 2001 roku, od połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej. Wtedy startowano z ośmioma wydziałami, dziś jest ich 11 (od 1 października br. - 12). Kształci się na nich 14 tys. studentów, z czego 33 proc. to studenci kierunków technicznych i ścisłych. Mają do wyboru 59 kierunków, UZ ma 17 praw doktoryzowania i 5 praw habilitowania. Na starcie łącznie miał ich mniej niż 10. Osiem wydziałów może się poszczycić pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjne. Na uczelni pracuje 875 nauczycieli akademickich, w tym prawie 300 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 454 doktorantów.

Rektor słowa podziękowania skierował w stronę marszałek Elżbiety Anny Polak. – Dziękuję za wsparcie i przychylność. Pani marszałek stoi za naszymi wszystkimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi – dodał. Podkreśli, że Uniwersytet Zielonogórski jest jednym z głównych beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekty infrastrukturalne wyniosły prawie 155 mln zł, a większość z nich została zrealizowana po 2012 r. właśnie dzięki środkom unijnym. Dzięki nim wsparto m.in. budowę nowej biblioteki, Parku Naukowo-Technologicznego, akademika „Wcześniak”.

Jak podkreślił rektor od 1 października ruszy nowy kierunek – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. – Jest to wyniki współpracy – władz samorządowych, pani marszałek i parlamentarzystów, posłanki Bożenny Bukiewicz. Kierunek lekarski to największe wyzwanie, jakie stoi przed uczelnią. Ogromne zainteresowanie podczas rekrutacji pokazuje, że kierunek ten na zielonogórskiej uczelni był bardzo potrzebny. W październiku naukę rozpocznie 60 studentów – mówił rektor.  

Profilaktyka zdrowotna i aktywność fizyczna

Wykład inauguracyjny “Od profilaktyki do sukcesu sportowego” w kontekście sportu dzieci i młodzieży wygłosił Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dr n. med. Andrzej Bugajski. Profesor mówił o korzyściach wynikających z aktywności fizycznej. Przestrzegał przed zbytnim forsowaniem organizmu, posłużył się terminem „niedzielni wojownicy”. Miał tu na myśli osoby, które przez większość tygodnia prowadzą spokojny, bierny tryb życia, a w czasie weekendu chcąc to nadrobić ulegają częstym kontuzjom. Podkreślał, jak ważną rolę pełnią rodzice w nabywaniu zachowań prozdrowotnych, zachęcał aby dzieci już od najmłodszych lat miały możliwość rozwoju. Znaczna część wykładu dotyczyła urazów w sporcie, obrażeń u dzieci, roli lekarzy sportowych oraz profilaktyki zdrowotnej (profilaktyka wczesna, profilaktyka pierwotna i profilaktyka III fazy).     

W uroczystym otwarciu wzięli udział parlamentarzyści, władze oraz pracownicy uczelni, członkowie zarządu PTMS oraz uczestnicy zjazdu. Moderatorem spotkania byłdr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ. Na koniec goście wysłuchali koncertu Justyny Nowaczyk z zespołem (Wydział Artystyczny UZ).

Gospodarzem XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej jest Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Tematem wiodącym XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej jest znaczenie aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju organizmu. Szereg badań prowadzonych w wielu ośrodkach na świecie jednoznacznie pokazuje, że sport stanowi ważne narzędzie wspomagające klasyczną terapię chorób przewlekłych. Jest elementem profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia, rehabilitacji, zmniejsza ryzyko przedwczesnego zgonu i ogranicza umieralność ogólną. Z powodu rosnącego zainteresowania aktywnością fizyczną szczególnie w starszych grupach wiekowych, istnieje konieczność wnikliwej analizy przed dopuszczeniem do uprawiania sportu. Ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego sportowców służą rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Uniwersytet Zielonogórski reprezentują m.in. prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. Jacek Kozioł, dr Katarzyna Arkusz oraz prof. Zbigniew Izdebski. Z referatami wystąpią również wykładowcy z uniwersytetów medycznych i Akademii Wychowania Fizycznego z całego kraju. Szczegółowe tematy prezentacji to np. rehabilitacja sportowa, nowe technologie w medycynie i żywienie sportowców.

XXXI Zjazd PTMS odbywa się pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Marszałka Województwa Lubuskiego, JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego i Prezydenta Miasta Zielona Góra. Partnerem konferencji jest natomiast Lubuska Federacja Sportu, Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz kwartalnik „Biology of Sport”.

Zjazd został dofinansowany ze środków LRPO oraz RPO Lubuskie 2020. Podczas konferencji odbędzie się pokaz filmów dotyczących LRPO oraz RPO Lubuskie 2020, a także przygotowane zostanie stoisko informacyjno-promocyjne RPO Lubuskie 2020.  

Miejsce obrad

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Zielonogórski
Kampus A Bud. A-8
ul. Prof. Z. Szafrana 1
65-516 Zielona Góra

Więcej informacji oraz program dostępne na stronie: http://ptms.wpsnz.uz.zgora.pl/