Przejdź do komentarzy

O inwestycjach kolejowych w nowej perspektywie

23.09.2015 r. w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie sprawie inwestycji PKP PLK SA planowanych do realizacji w ramach RPO Lubuskie 2020. W spotkaniu uczestniczyli. członek zarządu Alicja Makarska, Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Zdzisław Smoła oraz Andrzej Klauza z Wydziału Transportu i Infrastruktury.

Ze strony PKP PLK w spotkaniu wzięli udział: Tadeusz Sobotnik – Z-ca Dyrektora Biura Planowania Strategicznego oraz Zbigniew Gzik – Z-ca Dyrektora Regionu Śląskiego ds. projektów krajowych.  

Tematem spotkania był oczekiwany przez PKP PLK SA poziom dofinansowania projektów. Województwo Lubuskie podtrzymało swoje dotychczasowe stanowisko ustalające dofinansowanie z naszego RPO na poziomie 50% i wyjaśniło, że jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym kieruje się przy tym racjonalizacją wydatków w celu osiągnięcia założonych wskaźników. Zdaniem Województwa kwestia dofinansowania projektów PKP PLK SA powinna być odrębnie negocjowana w każdym województwie, tak jak się to odbywało w poprzedniej perspektywie finansowania.

Kluczową kwestią jest obecnie weryfikacja zakresów rzeczowych projektów, pod kątem dostosowania ich wartości do możliwości finansowych oraz osiągnięcia określonych wskaźników określonych w RPO. Województwo Lubuskie dla projektów w infrastrukturze kolejowej przyjęło trzy wskaźniki :

- całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (94,165 km do 2023 roku)

- liczba podpisanych umów o dofinansowanie (2 do 2018r.)

- całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (32 mln € w 2018)

Do realizacji zaplanowano trzy projekty, które ujęto również w Krajowym Programie Kolejowym do roku 2023 przyjętym przez Radę Ministrów 15.09.2015r.:

-  Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski
-  Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk – II etap
-  Rewitalizacja linii kolejowych nr 14 na odcinku Żagań - Żary - Forst oraz nr 275 na odcinku granica województwa - Żagań