Przejdź do komentarzy

Nowoczesna strona kultury

Prawdziwą transformację przechodzi właśnie Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Dzięki środkom unijnym powstanie pierwsze w regionie nowoczesne centrum kultury. - Pokażemy w jaki sposób można połączyć pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego ze współczesnością i innowacyjnością. Powstanie instytut kreatywnego i innowacyjnego myślenia. Będzie to miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli realizować swoje pasje – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

Materiał filmowy

Regionalne Centrum Animacji Kultury zyska nowe oblicze i funkcjonalność dzięki realizacji dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 o łącznej wartości 28 mln zł (dofinansowanie 23 mln zł). Dzięki temu powstanie nowoczesne centrum kultury - pierwsze takie regionie lubuskim. – Wszystko to ma służyć włączeniu nowych funkcji RCAK, które ma być instytutem kultury dla całego regionu. Te nowe funkcje będą polegały na stworzeniu infrastruktury na potrzeby działalności nie tylko artystów, ale także młodych ludzi. Bdzie to park naukowo-technologiczny kultury. Gdy wykonamy te projekty to będziemy świadkami połączenia tradycji z nowoczesnością. To doskonale przygotowany projekt, który będzie służył mieszkańcom regionu  – dodaje.

Jak podkreśla dyrektor RCAK Tomasz Siemiński, ma być to ośrodek myśli, który będzie wyznaczał kierunki rozwoju kultury w regionie.  – Inwestycja pozwoli w pełni wykorzystać potencjał środowisk działających w obszarze kultury, jak również potencjał miejsca i instytucji – wyjaśnił.

W wyniku realizacji działań ma powstań Innowacyjny Ośrodek Myśli. Ta nazwa to kwintesencja tego czym będzie zajmowało się Regionalne Centrum Animacji Kultury po transformacji. Powstała infrastruktura ma być przestrzenią dla realizacji innowacyjnych i kreatywnych działań w obszarze kultury. Ma być to przestrzeń wspierająca przede wszystkim ludzi młodych. Stąd też pomysł na powstanie Inkubatora Pomysłów Kreatywnych. - Mamy kapitał społeczny i chcemy z niego korzystać. Ma być to przestrzeń wspomagająca Start-upy w kulturze – młodych ludzi, stowarzyszenia, którzy mają pomysł i na określonych warunkach będą mogli korzystać z infrastruktury i realizować swoje pomysły – wyjaśnia Tomasz Siemiński.

W wyniku realizacji projektu rozbudowy jednostki powstaną:

- Art. Druk Design – pracowania druku starego i nowego podążająca za nowymi kierunkami w grafice użytkowej. Będzie to miejsce tworzenia projektów użytkowych

- Human Service&Design – przestrzeń przeznaczona do projektowania graficznego oraz kreowania wizerunku podejmowanych działań w przestrzeni publicznej

- Media Lab – pracownia badawczych i edukacyjnych działań na pograniczu sztuki , designu i technologii, wykorzystująca media cyfrowe do badania zasobów kulturowych regionu;

- Folk Design – pracownia ochrony dziedzictwa kulturowego oraz edukacji tańca ludowego Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca

- Sound Design – pracownia doświadczania i przetwarzania dźwięku

- Soc Lab – pogram badań w kulturze służący podnoszeniu umiejętności lubuskich kadr kultury; w tym celu powstaną specjalne sale dydaktyczne i warsztatowe.

- Streaming design – pracownia umożlwiająca bezpośredni przekaz działań kulturowych

- Pokój historii – miejsce pełniące funkcję małego muzeum, w którym znajdować się będą przedmioty wykorzystywane przez lata do prowadzenia kulturalnej działalności jednostki

Oczywiście Centrum nadal będzie realizować autorskie programy edukacyjne i animacyjne.

Nowy obiekt to blisko 2,5 tys. m kw., trzy kondygnacje (jedna ukryta w podziemnej części dwie ponad powierzchnią. Jak podkreśla twórca projekt, architekt Jacek Bułat. Będzie to bardzo funkcjonalna przestrzeń, wykorzystująca najnowsze technologie. - Jedną z ważniejszych przestrzeni w nowym obiekcie będzie sala wielofunkcyjna, która pomieści  150 osób, wyposażona w systemy z ustawiania foteli, podestów, nowoczesne systemy nagłośnieniowe i oświetleniowe. Pojawi się tez duża sala – 100-metrowa sala taneczna dla LZPiT. Będzie więc to komfortowe miejsce pracy dla tego zespołu. Do dyspozycji będą także sale warsztatowe wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Przez wszystkie kondygnacje przechodzić będzie hol wyposażony w systemy wystawiennicze.  Budynek w części parterowej będzie przeszkolony , co pozwoli poczuć się jak w parku. Pojawi się także kawiarnia z tarasem zewnętrznym – poinformował.

Projekt zakłada także rewitalizację zabytkowego parku, który zyska dawną świetność i będzie nowym miejsce rekreacji i wypoczynku dla Lubuszan.

Zobacz prezentację

Projekt I - Remont i przebudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury

Inwestycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - projekty realizowane poza formuła ZIT .

Kwota dofinansowania: 5,1 mln zł

Wkład własny: 1,05 mln zł

Wartość całkowita: 6,05 mln zł

Zakres  inwestycji

  • Adaptację pomieszczeń do realizacji programów z zakresu edukacji kulturowej oraz prowadzenia badań w kulturze (biura, pracownie, pomieszczenia socjalne, hol ekspozycyjny, pomieszczenia techniczne)
  • Adaptację pomieszczeń na biura administracji i obsługi księgowej
  • Historyczne odtworzenie pomieszczeń na miejsca noclegowe (dla gości RCAK– artystów/ludzi kultury)
  • Adaptację pomieszczeń na prowadzenie klubu artystycznego
  • Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych

Projekt II - Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z restauracją zabytkowego parku

Inwestycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego  - projekty realizowane poza formuła ZIT (I i II typ projektu).

Kwota dofinansowania 18, 4 mln zł

Wkład własny 3,2 mln zł

Wartość całkowita 21,6 mln zł

Planowane zakończenie wszystkich działań – I połowa 2019 roku.