Przejdź do komentarzy

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W załączeniu przedstawiamy treść dokumentu wraz z kryteriami wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 w dniu 18 lutego 2016 r. (załącznik nr 3). Zmiany w dokumencie zwiększają przejrzystość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. M.in. doprecyzowano zapisy dotyczące wsparcia sektora B+R, zmieniono definicję innowacji, zmodyfikowano montaż finansowy, uzupełniono nazwy nowopowstałych aktów prawnych dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis. Dokument obowiązuje od 23 lutego 2016 r.

SZOOP RPO-Lubuskie 2020 wersja nr 4

Załączniki do SZOOP RPO-Lubuskie 2020 wersja nr 4