Przejdź do komentarzy

Nowy wzór dokumentu nr 4 dla Działania 1.1.

Szanowni Państwo,

 W związku z wejściem w życie w dniu 11 marca 2016 r. nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w paczce Dokumentacja konkursu dla Działania 1.1 - II. Załączniki i oświadczenia zamieszczona została nowa Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dokument nr 4a).