Przejdź do komentarzy

Informacja dot. konkursów 3.2.2 i 3.2.3

Z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską w regulaminach dla ogłoszonych konkursów nr RPLB.03.02.02.IZ.00-08-K01/15 oraz nr RPLB.03.02.03.IZ.00-08-K01/15 Instytucja Zarządzająca RPO – L2020 informuje, iż zapisy w pkt. 11 Wskaźniki monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektu dotyczą odpowiedniego konkursu: RPLB.03.02.02.IZ.00-08-K01/15 oraz RPLB.03.02.03.IZ.00-08-K01/15