Przejdź do komentarzy

Nasz priorytet to budowa społeczeństwa informacyjnego

Podstawy już mamy. To autostrady światłowodów, które zbudowaliśmy w regionie korzystając z pieniędzy minionej perspektywy. Teraz czas na ostatnią milę, czyli dostarczenie internetu do domów Lubuszan. I o tym rozmawiano 17 czerwca podczas konferencji „Cyfrowy start w Lubuskie 2020”. – Budowa społeczeństwa informacyjnego to też budowa kompetencji i przełamywanie barier w korzystaniu z e-usług – przekonywała marszałek Elżbieta Anna Polak. Zapowiedziała też start pierwszego konkursu nowej perspektywy na e-projekty.  

Data konferencji została wybrana nieprzypadkowo. 17 czerwca ogłoszono pierwszy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  - działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kwota przeznaczona na ten konkurs wynosi 40 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do końca lipca. – W sumie w tej perspektywie na budowanie społeczeństwa informacyjnego przeznaczymy 39 mln euro. Nie będziemy już finansować infrastruktury. Teraz czas na ostatnią milę. Często słyszę, że w najmniejszych miejscowościach naszego regionu nie ma internetu. Teraz będzie! 26 maja inaugurację miał program Cyfrowa Polska, z którego będzie można skorzystać budując ostatnią milę – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas briefingu prasowego poprzedzającego konferencję. Marszałek podkreślała, że budowa społeczeństwa informacyjnego to przede wszystkim budowa kompetencji i przełamywanie barier mentalnych w korzystaniu z e-usług. – W minionej perspektywie zakończyliśmy dwa duże projekty. To Szerokopasmowe Lubuskie – przypomnę, że jako pierwsi w Polsce zbudowaliśmy sieci szerokopasmowe pokrywające 80 proc. tzw. białych plam w regionie w dostępie do internetu – oraz e-administracja. To jest nasze wsparcie, które sprawi, że Lubuskie stanie się zieloną krainą nowoczesnych technologii – tak jak sobie to zakładaliśmy – podkreślała marszałek Polak.

Partnerem Lubuskiego w największym e-projekcie minionej perspektywy dotyczącym sieci światłowodów była firma Orange. – Dla nas to zaszczyt, że jako pierwsi zakończyliśmy budowę sieci regionalnych właśnie w Lubuskiem. Ta sieć daje bardzo dobry punkt wyjścia do dalszych inwestycji. Na ciąg dalszy budowy społeczeństwa informacyjnego musimy poczekać. W nowej perspektywie finansowej będą na to pieniądze. Duże możliwości da Oś III, w ramach której będzie można się starać o pieniądze na e-aplikacje. Infrastruktura plus e-aplikacje to niezbędne elementy, byśmy zrealizowali swój cel, czyli zbudowali społeczeństwo informacyjne. Mam nadzieję, że Orange też będzie miało w tym swój udział – przyznała Hanna Kontkiewicz-Chachulska z Orange Polska.

Dominik Kopera z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji podkreślał, że sieci światłowodów powstają w całej Polsce. Są podstawą do budowania sieci dostępowej. – Na ten cel w ramach programu Polska Cyfrowa mamy zapewniony 1 mld euro. Pierwszy konkurs ruszy jeszcze w tym roku, we wrześniu. Mamy już autostrady cyfrowe, a teraz schodzimy coraz niżej – mówił D. Kopera.

To temat szczególnie bliski posłance Bożennie Bukiewicz, która e-projektami zajmuje się jako wiceprzewodnicząca sejmowej komisji infrastruktury. – W budowaniu sieci szerokopasmowych liderem jest przede wszystkim województwo lubuskie. Bardzo się cieszę, że regionalny program operacyjny we współpracy z Orange przynosi takie świetne rezultaty. Gdy powstanie ostatnia mila, nasi mieszkańcy dostaną internet pod strzechy. Wkrótce będą mogli się cieszyć z dostępności e-usług – podkreślała posłanka Bukiewicz.

Podczas konferencji „Cyfrowy start w Lubuskie 2020” marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła, jak lubuski samorząd buduje społeczeństwo informacyjne – co zostało już zrobione, a co jeszcze przed nami. – Społeczeństwo informacyjne to nasz priorytet. Mamy jasny cel, marzenie, by stać się zieloną krainą nowoczesnych technologii. Nie już dziś, ale w 2020 roku – podkreślała marszałek. Zwróciła uwagę, że w nowej perspektywie słowo klucz to innowacje. Najwięcej pieniędzy trafi do przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorzystać z dofinansowania w obszarze gospodarka i innowacje. Do roku 2020 do Lubuskiego wpłynie 12 mld zł. To największe pieniądze w historii. W minionej perspektywie do dyspozycji mieliśmy 9 mld zł. – Chciałabym, żebyśmy razem zbudowali silny, konkurencyjny region – mówiła marszałek.

O warunkach ubiegania się o dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu RPO mówiła Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL. Zaprezentowała Oś Priorytetową II – Rozwój cyfrowy w ramach RPO-Lubuskie 2020. Magdalena Piotrowska z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Dominik Kopera z MAC opowiedzieli o szczegółach programu Cyfrowa Polska. Hanna Kontkiewicz-Chachulska z Orange Polska przekonywała jak sieć regionalna wpływa na zwiększenie dostępności e-usług.

Podczas konferencji wręczono też nagrody zwycięzcom III edycji Lubuskiego Lidera e-Administracji. Liderzy, którzy w 2014 roku zrealizowali i rozliczyli projekty przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu to: Miasto Zielona Góra („Zielona Góra miastem równego dostępu do internetu”, wartość projektu: 2 663 174,58 zł), gmina Krosno Odrzańskie („Internet w domu, internet w szkole – szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców”, wartość: 2 238 583,40 zł), gmina Czerwieńsk („Internet dla mieszkańców gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, wartość: 4 746 239,36 zł). Statuetki laureatom wręczyła posłanka Bożenna Bukiewicz. Marszałek Elżbieta Anna Polak nagrodziła z kolei laureatów konkursu „Kod Lubuszan – poznaj inwestycje województwa lubuskiego”. 

 

Prezentacja Elżbiety Anny Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Prezentacja Sylwii Pędzińskiej – Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL

 

Prezentacja Magdaleny Piotrowskiej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

 

Prezentacja Dominika Kopery z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 

Prezentacja Hanny Kontkiewicz-Chachulskiej z Orange Polska