Przejdź do komentarzy

Nabór kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

I. Ogłasza się dodatkowy nabór kandydatów na ekspertów w zakresie poniższych dziedzin:

2. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w medycynie,

6. Technologie medyczne (ochrony zdrowia),

19. Dziedzictwo kulturowe,

34. Infrastruktura ochrony zdrowia,

38. Polityka regionalna.

 

Pełna treść ogłoszenia