Przejdź do komentarzy

Miliony na szkolnictwo zawodowe w Gorzowie Wlkp.

Zarząd województwa przeznaczył 28,9 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu pt. „Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu”. - Bardzo ważne jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolnictwo zawodowe ma się zmienić. To ma być nowoczesna nauka i kreatywne myślenie – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przedmiotem projektu jest utworzenie infrastruktury kształcenia zawodowego – Centrum Edukacji Zawodowej (CEZ) w byłym Zespole Szpitalnym przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp., czyli nowoczesnego zespołu średnich szkół zawodowych, opartego na synergii szkół z pracodawcami (dualny system kształcenia) i nastawionego na nauczanie zawodów poszukiwanych przez obecny rynek pracy oraz proaktywne wybieranie kierunków kształcenia przydatnych w przyszłości. Zadania projektowe obejmują zmianę sposobu użytkowania terenu objętego wsparciem poprzez kompleksową modernizację obiektów, ich adaptację i remont wraz z wyburzeniem części istniejących obiektów, budową nowych obiektów i zagospodarowaniem terenu. Obiekty infrastruktury jednostek organizacyjnych oświaty zostaną odpowiednio wyposażone, w nowoczesny sprzęt służący praktycznej nauce zawodu.

Całkowita wartość projektu wynosi 70 334 707,90 PLN,

Kwota dofinansowania wynosi 28 879 108,42 PLN.