Przejdź do komentarzy

Miliony na rozwój gmin i powiatów

9 marca w Urzędzie Marszałkowskim beneficjenci projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, inwestycji w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego oraz gospodarki wodnościekowej odebrali umowy. - To w ręce samorządowców trafi 46 mln zł w tych obszarach, bardzo potrzebnych w naszym regionie i wpisujących się w priorytety Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. One pokazują, że to właśnie w gminach i sołectwach zmieniamy region i Polskę - podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dofinansowanie trafiło do gmin: Stare Kurowo, Nowe Miasteczko, Łęknica, Lubniewice, Skąpe, Rzepin, Trzebiechów, Witnica, powiatów: żarskiego, wschowskiego i słubickiego (szpital w Słubicach) oraz CKZiU Medyk w Gorzowie Wlkp. W konferencji udział wzięła też Alicja Makarska, członek zarządu woj. lubuskiego.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Celem realizacji projektów ramach tego działania jest zwiększone zastosowanie systemów teleinformatycznych w administracji publicznej. - Udało nam się wykonać w poprzedniej perspektywie światłowody. Zrobiliśmy to jako pierwszy region w Polsce. W tej chwili Orange Polska prowadzi bardzo duży projekt w ramach programu krajowego. Finansuje ostatnią milę, która trafi do 53 tys. gospodarstw. Dzięki temu, że są światłowody i szybki internet, samorząd powiatowy Słubic zdobył pieniądze na cyfryzację z zakresie zarządzania i będzie prowadzał e-usługi w szpitalu powiatowym - wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Projekt pt. „Wdrożenie usług i aplikacji w zakresie e-zdrowia w Szpitalu im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o”. otrzymał ofinansowanie z RPO wielkości 2,4 mln zł

Zakres projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie usług elektronicznych w Szpitalu Powiatowym w Słubicach poprzez wyposażenie jednostki w innowacyjne narzędzia i oprogramowanie informatyczne do świadczenia usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (e-usługi) i zarządzania szpitalem. Głównym celem projektu jest informatyzacja administracji szpitala w Słubicach w celu polepszenia jakości usług dla mieszkańców powiatu słubickiego.

- To bardzo ważny projekt dla szpitala w Słubicach. To przedsięwzięcie pozwoli doprowadzić działalność szpitala do zgodności z przepisami i uruchomić szereg bardzo ważnych funkcji użytecznych dla pacjentów, lekarzy - podkreślał Marcin Jabłoński, starosta słubicki.

Gospodarka wodno-ściekowa

Celem realizacji projektów w ramach tego działania jest zwiększenie liczby mieszkańców regionu korzystających ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz z oczyszczalni ścieków. W wyniku realizacji projektów poprawie ulegnie stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. – To bardzo oczekiwane umowy. Bardzo ważny obszar, trochę spóźniony, nie z naszej winy, ale ostatecznie umowy są. Będziemy renegocjować program w tym obszarze z Komisją Europejską. Wiem, że jest wiele takich gmin, gdzie potrzeba środków finansowych na wodociągi – wyjaśniła marszałek Polak.

Dofinansowanie o łącznej wartości 40,3 mln zł otrzymało 11 projektów. Wiele gmin ma już w dużej mierze uporządkowaną gospodarkę wodno- ściekową. Środki w ramach RPO mają pomóc w zakończeniu realizacji tego typu działań. Tak jest chociażby w przypadku gmin Skąpe, Rzepin oraz Łęknica. -  Z dużym napięciem czekaliśmy na te pieniądze. Od tej inwestycji bardzo wiele zależało. Mam nadzieję, że po jej zrealizowaniu będziemy mieli w stu procentach skanalizowaną gminę i nowoczesną oczyszczalnię ścieków – wyjaśnił Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy.
Dla gminy Lubniewice kompleksowa realizacja projektów w tym zakresie to szansa na uzyskanie statusu miasta zdrojowego. - To duży krok do przodu, ponieważ chcemy ubiegać się o nazwę zdrój. W takim przypadku gospodarka wodno-ściekowa musi być w pełni uporządkowana – wyjaśnił burmistrz Tomasz Jaskóła.

- To najważniejsze zadanie w naszej gminie. Mamy do zrobienia podstawy. I my je zrobimy. Najważniejsze, żebyśmy żyli bezpiecznie i zdrowo – podkreślała z kolei Izabella Staszak, wójt gminy Trzebiechów.

Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego

- Edukacja to bariera do pokonania w tej perspektywie. Uważam, że to największy problem w naszym regionie. Z innymi sobie poradziliśmy. Trzeba wprowadzić kreatywne myślenie do szkół. Wychowamy prawdziwych liderów, ludzi, którzy pozytywnie myślą o regionie lubuskim. To są pieniądze na infrastrukturę – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.
– Te środki są uzupełnieniem dużego, wartego 170 mln zł projektu w zakresie modernizacji kształcenia zawodowego realizowanego w obszarze regionu lubuskiego – dodał Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWL.
Celem realizacji projektów w ramach działania jest zwiększenie dostępności oraz poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego. Inwestycje w infrastrukturę oraz doposażenie wpłyną na zwiększanie potencjału szkół zawodowych, a tym samym przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności wyboru kształcenia zawodowego jako ścieżki edukacyjnej. Absolwenci będą posiadali cenione przez pracodawców umiejętności zawodowe. Dofinansowanie w wysokości 3,2 mln zł otrzymało 5 projektów. - To dla nas ogromne wsparcie. Nasi uczniowie zaczynają uczyć się na lepszym sprzęcie, niż mają w zakładach pracy. To jest ogromny sukces tego programu – podkreślał Marek Boryczka, starosta powiatu wschowskiego, jeden z beneficjentów.
Specjaliści kształcić się będą także w Witnicy. - Zieloną Górę i Witnicę łączy to, że my będziemy szkolić informatyków, którzy będą przyjeżdżać tutaj pracować w zagłębiu informatycznymi – wyjaśnił burmistrz Dariusz Jaworski.

Zobacz listę dofinansowanych projektów