Przejdź do komentarzy

Lubuskie – zwycięzcą Rankingu „Wspólnoty”

Woj. lubuskie znalazło się na czele tabeli w Rankingu zamożności samorządów 2014 w kategorii województw, opublikowanym w najnowszym piśmie samorządowym „Wspólnota”. -  Lubuszanie potrafią czerpać z możliwości „złotego wieku”, w którym mamy szczęście żyć. Jeżeli nie ma barier biurokratycznych i istnieje autentyczna otwartość na zmiany oraz odwaga do zmian, to są wyniki – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak w wywiadzie na łamach „Wspólnoty”.

Ranking zamożności samorządów jest przygotowywany przez ekipę prof. Pawła Swianiewicza  na zlecenie „Wspólnoty”. Pierwszy sporządzono w 2005 r. Bierze pod uwagę wpływy do budżetów samorządów, ale tylko dochody własne, bez dotacji. To właśnie dochody własne decydują o możliwościach inwestycyjnych i rozwojowych miast, gmin, powiatów i województw. Jak mawiają samorządowcy – tyle mamy samorządności, ile dochodów własnych. Dla potrzeb Rankingu, dochody budżetu zostały skorygowane według specjalnej metodologii: autorzy odjęli składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą, natomiast do faktycznie zebranych dochodów dodali skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych.

Przypomnijmy, że w woj. lubuskim już drugi rok zwiększają się wpływy z podatku od firm do budżetu województwa. Wg danych za rok 2014 wpływy z CIT były o 8 proc. wyższe niż rok wcześniej. W roku 2013 r. wzrost ten wyniósł aż 10,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego i Lubuskie było wówczas trzecim regionem w Polsce pod względem skali wzrostu wpływów z CIT, podczas gdy kilka województw notowało wówczas spadki wpływów z tego tytułu. W skali całego kraju wpływy z CIT w roku 2013 zmalały o 7,3 proc., podczas gdy w Lubuskiem wzrosły o 10,5 proc. Podobnie było rok później, kiedy wpływy z CIT za 2014 r. wzrosły o kolejne 8 proc. Kwotowo wygląda to tak: w 2012 r. wpływy z CIT do budżetu województwa wyniosły nieco ponad 63 mln zł, a w 2013 r. – ponad 70 mln zł, a w 2014 r. 76,5 mln zł. Można więc powiedzieć, w Lubuskiem wzrost gospodarczy stabilizuje się i nie jest tak narażony na wahania koniunktury, jak jeszcze kilka lat temu.

W tegorocznym Rankingu w kategorii województw największy „skok” w porównaniu z rokiem ubiegłym wykonało woj. zachodniopomorskie, które z 11 miejsca awansowało na drugie, za Lubuskim. Natomiast woj. lubuskie awansowało z drugiego miejsca w 2013 na pierwsze w 2014 (patrz – tabela poniżej).

- W rankingach bywa różnie, ostatnio tłumaczyłam się za największe wydatki na administrację bo w przeliczeniu na milion Lubuszan tak wychodzi. A teraz wzrost w podatkach PIT i CIT w przeliczeniu na milion, stawia Lubuskie na podium najzamożniejszych województw. Myślę, że mieszkańcy woleliby, żeby to było pierwsze miejsce w średniej płacy – mówi marszałek Polak w wywiadzie na łamach ostatniej „Wspólnoty”.