Przejdź do komentarzy

Lubuskie pomysły na rewitalizację miast w krajowej czołówce

Siedem projektów dotyczących rewitalizacji lubuskich miast zakwalifikowało się do II etapu ogólnopolskiego konkursu na dotację ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pt. „Modelowa rewitalizacja miast”. Spośród 240 zgłoszeń z całej Polski wybrano 57, w tym projekty Witnicy, Żagania, Krosna Odrzańskiego, Kostrzyna nad Odrą, Gorzowa Wlkp., Nowej Soli oraz Dobiegniewa.

Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.

Wnioski o przyznanie dotacji, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Lista Wnioskodawców, którzy otrzymają dotację zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.popt.gov.pl

Więcej informacji o konkursie znajdziesz TUTAJ