Przejdź do komentarzy

Lubuskie ma już rzecznika funduszy europejskich

 Instytucja rzecznika funduszy europejskich  to nowa inicjatywa , która została wprowadzona w wyniku tegorocznej zmiany ustawy wdrożeniowej. W Lubuskiem funkcję rzecznika pełnić będzie Radosław Wróblewski. 

Rzecznik beneficjenta nie będzie dodatkowym organem odwoławczym. Jego rola polegać ma na dbaniu o interesy korzystających ze środków unijnych. Odpowiedzialny będzie on między innymi za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów operacyjnych, które będą wpływały na usprawnienie systemu ich wdrażania.

Lubuski rzecznik dostępny będzie w poniedziałki oraz piątki w Wydziale Zamiejscowym Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Ignacego Mościckiego 6, natomiast w pozostałe dni tygodnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7.

 

 Rola Rzecznika Funduszy Europejskich – prezentacja