Przejdź do komentarzy

Lubuskie liderem we wdrażaniu ZITów

Jak podaje Portal Samorządowy, Lubuskie przoduje w Polsce pod względem zakontraktowania środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Elżbieta Polak w październiku mobilizowała przedstawicieli dwóch lubuskich obszarów funkcjonalnych, ale też zagroziła, że w przypadku niewdrożenia zaleceń oraz nieosiągnięcia przez ZIT-y wskazanego poziomu kontraktacji, dojdzie do alokacji pieniędzy na działania konkursowe spoza formuły ZIT. Podziałało -  czytamy na stronie portalu.

Głównym źródłem finansowania ZIT w Polsce jest 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, w ramach których na realizację ZIT przeznaczonych zostało prawie 3,8 mld euro – informuje Portal Samorządowy. Środki przeznaczone na realizację inwestycji w obu lubuskich stolicach wynoszą ponad 107 milionów euro. Do Zielonej Góry trafi łącznie 58 mln euro, do Gorzowa Wlkp. zaś 49 mln euro. Do tej pory w ramach zielonogórskiego ZITu podpisano 15 umów o dofinansowanie na kwotę 127,1 mln zł, w ramach gorzowskiego 9 umów na kwotę 49,8 mln zł.

Przypomnijmy, w październiku ubiegłego roku zarząd województwa odbył spotkania z przedstawicielami dwóch lubuskich ZIT-ów: gorzowskiego i zielonogórskiego. Podjął wówczas decyzję, iż w przypadku niewdrożenia zaleceń oraz nieosiągnięcia przez oba ZIT-y do końca 2016 r. 19-procentowego poziomu kontraktacji, Instytucja Zarządzająca podejmie kroki mające na celu przesunięcie alokacji dodatkowej do działań konkursowych, spoza formuły ZIT. - To spotkanie było następstwem spotkania pani premier (14 października) z marszałkami oraz instytucjami wdrażającymi programy regionalne. Podczas spotkania poinformowano, że Ministerstwo Rozwoju jest zaniepokojone słabym wdrażaniem RPO. Rząd się niepokoi, że nie zrealizujemy naszych rocznych planów finansowych. Jest plan finansowy na ten rok, są pieniądze na stole, musimy robić wszystko, żeby te pieniądze zakontraktować czyli podpisać umowy – wyjaśniała wówczas marszałek Elżbieta Anna Polak. Działania te mocno zmobilizowały oba lubuskie ZITy i pod koniec roku udało się osiągnąć wymagany pułap, a nawet znacznie go przekroczyć.

906 mln euro (blisko 4 mld zł)– to alokacja Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Do tej pory podpisano 296 umów o łącznej wartości 1,2 mld zł, co stanowi 32,23% dostępnej alokacji.
Obecnie ZIT Zielona Góra osiągnął poziom kontraktacji na poziomie 50,5%, a ZIT Gorzów 23,4%.