Przejdź do komentarzy

Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe - konferencja

Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe dobrym partnerem w biznesie – nowe możliwości - to tytuł konferencji, która odbyła się 20 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. - Dzisiaj mówimy o tym, jak krąży złoty pieniądz. A jeśli krąży, to dobrze, bo się rozmnaża. Najwyższy czas, żeby wystartować z funduszami pożyczkowymi. Zaplanowaliśmy na ten cel 66 mln euro - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Spotkanie miało na celu przybliżenie nowego podejścia do wsparcia inwestycji w ramach polityki spójności, które zgodnie z założeniami powinno w szerszym stopniu bazować na stosowaniu instrumentów zwrotnych. - Zaplanowaliśmy 66 mln euro dlatego, że musimy się przygotować na to, co będzie po 2020 roku, kiedy z Unii Europejskiej nie będzie już płynął tak szeroki strumień środków. Te pieniądze, które zainwestujemy w fundusze zostaną i będziemy z nich korzystać - mówiła marszałek. Podkreślała, że gros tych środków, bo aż 58 mln euro trafi do przesiębiorców. - To właśnie oni tworzą nowoczesne technologie w oparciu o inteligentne specjalizacje. To oni tworzą miejsca pracy i decydują o rozwoju gospodarczym. Zadaniem samorządu jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego. Dlatego tak wiele przeznaczamy na fundusze pożyczkowe - wyjaśniła Elżbieta Anna Polak

Konferencja była także okazją do podsumowania działalności lubuskich funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach perspektywy 2007 – 2013 (na rynek trafiło wówczas 43 mln zł, fundusze udzieliły 400 pożyczek i 130 poręczeń) oraz do przedstawienia możliwości, które stwarzają w tym zakresie Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 i krajowe programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zobacz: program konferencji

Organizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.– Lubuski Fundusz Pożyczkowy w Zielonej Górze

Fundacja Przedsiębiorczość w Żarach

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych w Zielonej Górze

 
Prezentacje:
1. Hanna Nowicka ARR
2. Szczepan Słomczyński Mała Przedsiębiorczość Dobiegniew
3. Artur Stępień Przedsiębiorczość ŻARY
4. Spotcamera 24
5. TERRA Telekom
6. Jan Krawiec Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych