Przejdź do komentarzy

Lubuski Filar 2020 – startujemy !

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Menadżer Funduszu Funduszy – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie uruchomił dedykowaną instrumentom finansowym  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, stronę internetową https://rpo.bgk.pl/ .

Strona dedykowana jest wszystkim projektom, które są realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla RPO-L2020 dedykowane jest odniesienie Lubuski Filar 2020. Jest to nazwa pod którą będą funkcjonować instrumenty zwrotne  - pożyczki realizowane w ramach RPO-L2020.

Portal  https://rpo.bgk.pl/ informuje o dostępnych w województwie pożyczkach dla:

  • przedsiębiorstw MŚP
  • wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz innych właścicieli wielorodzinnych budynków mieszkalnych
  • osób pozostających bez pracy, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej

 

Instrumenty finansowe nie mają na celu konkurowania lub zastępowania oferty dostępnej w bankach, firmach ubezpieczeniowych lub leasingowych. Mają one na celu wypełnienie luki finansowej na rynku  poprzez dostarczenie środków finansowych dla tych podmiotów, których potrzeb inwestycyjnych nie może zaspokoić rynek.

Podstawową cechą instrumentów zwrotnych, jest możliwość wielokrotnego wykorzystania raz zainwestowanych pieniędzy. Instrumenty te zapewniają wyższą, niż w przypadku dotacji, efektywność gospodarowania środkami. Podmiot korzystający np. z pożyczki zmuszony jest zapewnić taką rentowność realizowanej inwestycji, która umożliwiać będzie spłatę zaciągniętego zobowiązania.

Realizacja instrumentów finansowych w ramach RPO-L2020 będzie prowadzona w modelu pośrednim – przez Fundusz Funduszy– w przypadku województwa lubuskiego przez BGK. Fundusz Funduszy nie udziela wsparcia zwrotnego (pożyczek) bezpośrednio odbiorcy ostatecznemu (np. przedsiębiorcy z sektora MŚP), tylko wybiera pośredników finansowych, którzy fizycznie będą udzielać tego wsparcia.

Udzielane w ramach RPO-L2020 pożyczki mają przyczynić się do bezpośredniego wsparcia działalności mikro, małych  i średnich przedsiębiorców  na każdym etapie ich działalności, w tym również na wczesnym etapie ich funkcjonowania na rynku. Umożliwi podniesienie jakości oferty MŚP oraz zwiększy portfel oferowanych przez przedsiębiorców produktów i usług. Wartością dodaną w ramach planowanego wsparcia będzie podniesienie poziomu innowacyjności istniejących przedsiębiorstw, a także zwiększenie liczby nowych miejsc pracy.

Z kolei w przypadku pożyczek na poprawę efektywności energetycznej, zmniejszy się zużycie energii w gospodarstwach domowych, zwiększy się ilość zmodernizowanych energetycznie budynków wielorodzinnych. Inwestycje mają doprowadzić również do spadku emisji gazów cieplarnianych, i zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w gospodarstwach domowych.

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyczynią się do zwiększenia ilości mikroprzedsiębiorstw w województwie. Tym samym wzrośnie liczba miejsc pracy, co może doprowadzić do spadku bezrobocia.