Przejdź do komentarzy

Lubuskie wdraża RPO

Podczas Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego radni wysłuchali informacji dot. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, który zaprezentowała dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Sylwia Pędzińska. Obecnie podpisane są 94 umowy, na kwotę ok. 229 mln zł, co stanowi 5,8% alokacji programu. Do końca roku, zgodnie z dyspozycją Ministerstwa Rozwoju poziom kontraktacji powinien wynieść 19%. W trakcie przygotowania jest 86 umów na łączną kwotę dofinansowania 240 mln zł.

Na początku roku Ministerstwo Rozwoju zaproponowało rządowi  plan przyspieszenia. W konsekwencji do końca roku regiony muszą osiągnąć kontraktację na poziomie 19%. Zarząd Województwa także przyjął plan przyspieszenia dla Lubuskiego, który zakłada m.in.: skrócenie czasu oceny projektów, skrócenie okresu naborów, skupienie się na projektach pozakonkursowych realizowanych rzez samorząd oraz instytucje podległe. Ministerstwo przyjęło także plan mający na celu mobilizację ZIT-ów, zakładając, że są one gotowe do składania projektów, ponieważ strategie zostały zaplanowane dużo wcześniej – tłumaczyła Sylwia Pędzińska. - Zakontraktowanie projektów pozakonkursowych powinno nastąpić do końca pierwszego kwartału 2017 roku. Chodzi o: zielonogórski projekt dot. budowy ul. Aglomeracyjnej gorzowskie projekty dot: przebudowy ul. Kostrzyńskiej oraz szkolnictwa zawodowego. - One powinny być w pierwszej kolejności zakontraktowane. Zielona Góra już złożyła projekt, za chwile złożony zostanie gorzowski. Padła deklaracja, że projekt dot. szkolnictwa zawodowego zostanie złożony w lutym,  a to oznacza ze w marcu podpisana zostanie umowa – dodała dyrektor. Obecnie ZIT Zielona Góra ma podpisane 3 umowy na kwotę 13,5 mln zł, co stanowi 5,36% alokacji (58 mln euro), a ZIT Gorzów Wlkp. Ma podpisane 2 umowy na kwotę 4,6 mln zł, co stanowi 2,16% alokacji (49,2 mln euro). Zobacz prezentację

W związku z doniesieniami medialnymi, o wdrażanie ZIT-ów pytali także radni województwa. – Ilość podpisanych umów, kontraktacja, czyli środki w umowach i certyfikacja, czyli środki na rynku – to jest najważniejsze. Nas tak oceniają.  Jesteśmy w tej chwili na 9 miejscu w Polsce i ta sytuacja bardzo szybko się zmieni, bo widać ile jest przygotowanych umów do podpisania. Nie ma zagrożenia, żeby ten plan 19% zrealizować – odpowiadała marszałek Elżbieta Anna Polak i przypomniała, że w 2008 roku województwo było w dużo gorszej sytuacji, ponieważ zajmowało ostatnie miejsce pod względem wdrażania LRPO. -  Po roku byliśmy na pierwszym. To przyspieszenie dało nam nagrody. Teraz nie ma już bonusa, te środki są w rezerwie do uruchomienia po 2018 roku – dodała.

Marszałek podkreślała, że Instytucja Zarządzająca bardzo liczyła na projekty realizowane w ramach w formuły ZIT. – Przyznam, że bardzo mocno liczyliśmy na projekty pozakonkursowe. ZITowskie projekty miały być flagowe. Mieliśmy być w pierwszej 5. Zawiodły nas projekty pozakonkursowe. Te projekty były już dawno wybrane, więc nie powinno być opóźnień – tłumaczyła.