Przejdź do komentarzy

Lista zawartych umów o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia 2017r.

w załączeniu Lista zawartych umów o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia 2017r.