Przejdź do komentarzy

Lista wniosków przekazanych do etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15

Z związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15 do etapu oceny formalno-merytorycznej przekazanych zostało siedem wniosków o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę 4 314 352,03 zł.

Lista wniosków