Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w konkursie nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego prezentuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu.

Lista projektów w konkursie nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15