Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLB.06.03.01-IZ 00-08-K01-15

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ 00-08-K01-15.

Lista projektów

Do wszystkich projektodawców, których wnioski brały udział w etapie oceny formalno-merytorycznej, Instytucja Zarządzająca sporządza i wysyła szczegółową informację o wynikach oceny wniosku w ciągu 10 dni kalendarzowych od zatwierdzenia listy rankingowej.