Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,
w związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania, prezentujemy wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Lista projektów