Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,
w związku z przyjęciem uchwały ZWL w dniu 18.04.2017 r., w sprawie korekty polegającej na przywróceniu w treści Załączników 1 i 2 projektu nr RPLB.07.03.00-08-0021/16, przyjętego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16, w dniu 28 marca 2017 roku drogą Uchwały nr 175/2375/17, który omyłkowo nie został ujęty w Załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały zmieniającej nr 177/2408/17 z dnia 11 kwietnia 2017 roku, na właściwej dla niego pozycji nr 3.

 

Załącznik:

Lista projektów wybranych do dofinansowania