Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16, Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie2020

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16, Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie2020.
W związku z powyższym poniżej zamieszczamy listę projektów wybranych do dofinansowania oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K0116

Skład komisji Oceny Projektów