Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo!

 Departament EFS informuje, iż w dniu 28.09.2016 r. ZWL przyjął uchwałę w sprawie aktualizacji (rozszerzenia) listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15. Przedmiotowa aktualizacja listy rankingowej wynika z faktu, iż projekt z pozycji nr 9 pierwotnie nie uzyskał dofinansowania z powodu wyczerpanej alokacji na konkurs. W  wyniku zwiększenia alokacji w dniu 30.08.2016 r. oraz pozytywnie zakończonych negocjacji, projekt z pozycji nr 9 otrzymał dofinansowanie.

 

Załącznik:

Lista projektów wybranych do dofinansowania