Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu.


Lista projektów 7.4.2