Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15

W dniu 28.06.2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 poprzez zatwierdzenie listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów 7.3