Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania 4.4.1 - po odwołaniach

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w związku z zakończeniem procedury odwoławczej w dniu 16 stycznia 2018 r., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnego projektu w ramach konkursu nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie otrzyma 6 projektów na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 33 922 552,50 PLN.

Lista z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16.