Przejdź do komentarzy

Lista kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowych 6-8

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r. została zmieniona lista kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna oraz Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy aktualną listę kandydatów na ekspertów.

Lista kandydatów na ekspertów w ramach OP 6-8 RPO - Lubuskie 2020