Przejdź do komentarzy

Lista kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna oraz Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 4 maja 2017 r. zatwierdził listę kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna oraz Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów na ekspertów.

Lista