Przejdź do komentarzy

Lista kandydatów na ekspertów w ramach osi 6-8 RPO-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
prezentujemy Uchwałę Zarządu Województwa Lubuskiego nr 63/759/15 z dnia 20 października 2015 r., w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna oraz Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

 

Lista kandydatów