Przejdź do komentarzy

Lista kandydatów na ekspertów w obszarze procedur w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 26 stycznia 2016 r.
zatwierdził listę kandydatów na ekspertów w obszarze procedur w zakresie oceny oddziaływania
na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów na ekspertów.

Lista kandydatów na ekspertów w obszarze oddziaływania na środowisko RPO L2020