Przejdź do komentarzy

Liczba wniosków, które wpłynęły na konkurs nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu nr Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło siedem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę 4 314 352,03 zł.