Przejdź do komentarzy

Liczba wniosków jakie wpłynęły na konkurs nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15, informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wpłynęło 18 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinasowania 18 082 240,02 zł.