Przejdź do komentarzy

Konsultacje dotyczące kształtu polityki spójności po 2020 roku

Szanowni Państwo,
w dniu wczorajszym ruszyły konsultacje dotyczące kształtu polityki spójności po 2020 roku. Na prośbę Komisji Europejskiej przesyłamy Państwu ankiety wraz z informacjami i zachęcamy do aktywnego udziału  w konsultacjach (czas trwania 10 Styczeń 2018 - 8 Marzec 2018)

 

Poniżej najważniejsze linki:
- ankieta w języku polskim:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=587f28b3-258e-4389-a48d-1167d3e60ba8&surveylanguage=PL

- ogłoszenie w języku polskim:

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/news/2018/01/01-10-2018-public-consultation-on-eu-funds-in-the-area-of-cohesion

- twitt'a Regio Poland:

https://twitter.com/RegioPoland/status/951080538282123264

Wyniki konsultacji i kolejne etapy działań KE

Komisja podsumuje odpowiedzi po zakończeniu konsultacji. Odpowiedzi zostaną uwzględnione podczas opracowywania kompleksowych propozycji dotyczących ram finansowych na okres po 2020 r. oraz kolejnych programów.

Grupa docelowa konsultacji:

Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, np. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, instytucji akademickich, społeczeństwa i przedsiębiorstw.