Przejdź do komentarzy

Konkurs RegioStars Awards

Jesteś beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 lub Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (komponent regionalny)? Twój projekt rozpoczął swoją realizację po 1 stycznia 2008 roku, charakteryzuje oryginalność i innowacyjność? Chcesz konkurować z najlepszymi o miano RegioStars 2018? Zachęcamy do udziału w konkursie RegioStars Awards organizowanym przez Komisję Europejską.

Tegoroczne kategorie konkursowe to:

1. Wspieranie inteligentnej transformacji przemysłowej

2. Osiąganie zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

3. Tworzenie lepszego dostępu do usług publicznych

4. Sprostanie wyzwaniom związanym z migracją

5. Temat roku 2018: Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe

Nagrodą dla zwycięzców będzie film promocyjny o projekcie oraz puchar i certyfikat RegioStars 2018. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali 9 października 2018 r. w Brukseli w trakcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Finaliści zostaną zaproszeni na ceremonię i otrzymają certyfikat oraz medal, a projekty finałowe znajdą się w broszurze wydanej przez Komisję Europejską oraz w bazie najlepszych praktyk publikowanej na stronie InfoRegio.

Zgłoszenia do konkursu mogą przesyłać kierownicy projektów po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej. Aplikacje należy przesłać do 15 kwietnia wyłącznie online przez stronę.

Więcej informacji znajduje się na stronach Komisji Europejskiej oraz funduszeeuropejskie.gov.pl