Przejdź do komentarzy

Konkurs ofert w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych

Szanowni Państwo,

18 maja 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu VP/2018/002 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Celem przewodnim zaproszenia do konkursu VP/2018/002 są inicjatywy mające na celu wzmocnienie potencjału organizacji pracowników w związku ze wzmocnieniem dialogu społecznego.

Całkowity budżet przeznaczony na konkurs VP/2018/002 wynosi ponad 4,8 mln EUR. Przewidziano udzielenie grantów z Komisji Europejskiej pokrywających 90 % całkowitych kosztów projektu. Granty Komisji Europejskiej będą mieścić się w przedziale 150 000 a 500 000 EUR. 10% kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów. Liderem projektu musi być organizacja reprezentująca PRACOWNIKÓW na poziomie unijnym/krajowym czy regionalnym (branżowym).

Jeśli oferta konkursowa nie jest przygotowywana przez organizację pracowniczą na poziomie unijnym to wymagane jest konsorcjum z udziałem podmiotów z innego kraju UE. Liderem konsorcjum musi być zawsze organizacja pracownicza. Orientacyjny czas trwania projektu to 24 miesiące.

Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=526&furtherCalls=yes