Przejdź do komentarzy

Konkurs Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

konkurs ministerstwaSzanowni Państwo,

w związku z zarządzeniem nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. Ministerstwo ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konkursie o nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie rewitalizacji oraz plebiscytu na najlepsze projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Konkurs o nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa ma na celu wskazanie najlepszych przykładów projektów, dokumentów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą mogły służyć za wzór dla następnych działań w tym obszarze. Nagroda będzie przyznana przez kapitułę konkursową za osiągnięcia w dziedzinie rewitalizacji - najlepsze rozwiązania, niezależnie od przyjętej przez dany projekt  podstawy działań - ustawowej (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji) czy pozaustawowej.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MiB pod adresem http://mib.gov.pl/2-rewitalizacja.htm