Przejdź do komentarzy

Konferencja "Przedsiębiorstwa Duże + MŚP + Nauka"

Szanowni Państwo,

zapraszamy na konferencję pn. „Przedsiębiorstwa Duże + MŚP + Nauka” organizowaną przez Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową oraz Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Spotkanie dotyczyć będzie m. in. współpracy w ramach projektów 1. Osi Priorytetowej RPO-L2020. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną również lubuskie jednostki naukowo – badawcze oraz duże przedsiębiorstwa. Konferencja odbędzie się 21 marca br. o godz. 10:00 w Centrum Edukacji Artystycznej w Filharmonii Gorzowskiej.

Zgłoszenia na konferencje przyjmowane są do dnia 17 marca br. pod nr 95 739 03 11 (ZIPH) oraz 95 735 58 75 (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego).

Program konferencji "Przedsiębiorstwa Duże + MŚP + Nauka"